wyliczenie urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Co do zasady, wymiar tego urlopu wynosi 20 dni (dla zatrudnionych krócej niż 10 lat) lub 26 dni (dla zatrudnionych co najmniej 10 lat) w ciągu roku kalendarzowego. Jego wymiar jest proporcjonalny w stosunku do zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do urlopu w żaden sposób nie zależy od rodzaju umowy o pracę. Nie ma więc znaczenia, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony czy na czas wykonania określonej pracy.

wyliczenie urlopuZasady udzielania urlopu

Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego na:

pełny etat jest to:

– 208 godzin przy 26 dniach urlopu
– 160 godzin przy 20 dniach urlopu

na pół etatu :

– 104 godziny czyli 26 dni
– 80 godzin przy 20 dniach

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. (art. 155 k. p.). Pracodawca udziela urlopu w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy. Natomiast rozliczenia urlopu dokonuje się w godzinach.

Długość urlopu:

 • Urlop wypoczynkowy-20 dni
 • Urlop bezpłatny- Brak ograniczenia co do długości
 • Urlop tacierzyński- Od 6 tygodni do 14 tygodni
 • Urlop ojcowski- 14 dni
 • Urlop rodzicielski-32 (34) tygodnie (po urlopie macierzyńskim)
 • Urlop wychowawczy- Do 3 lat
 • Urlop na żądanie-4 dni

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę podany wcześniej wymiar urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Inne okresy wliczające się do długości stażu pracy

Poza okresem zdobywania wykształcenia, do stażu pracy należy doliczyć również inne okresy:

 • okres wykonywania pracy nakładczej,
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • okres służby wojskowej (czynnej lub zawodowej),
 • okres stażu z urzędu pracy,
 • okres zatrudnienia zagranicą,
 • okres pełnienia służby policyjnej,
 • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego (lub pracy w gospodarstwie małżonka),
 • urlop bezpłatny,
 • bezpłatny urlop szkoleniowy,
 • urlop bezpłatny, przyznany na okres wykonywania pracy u innego pracodawcy,
 • okres pracy w gospodarstwie rodziców lub teściów, poprzedzający objęcie tego gospodarstwa (po 16 roku życia, a jednocześnie przypadający przed 1 stycznia 1983 roku),
 • okres, za który pracownik otrzymał odszkodowanie z powodu skrócenia mu okresu wypowiedzenia,
 • okres, za który danemu pracownikowi sądownie przyznano odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy lub przyznano wynagrodzenie w związku z sądowym wyrokiem przywracającym pracownika do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here