Wycena przedsiębiorstw - najważniejsze informacje

Wycena przedsiębiorstwa to proces, w którym badana jest wartość firmy wyrażona w jednostkach pieniężnych. Dobór odpowiednich metod i sposobów wyceny uzależniony jest wieloma czynnikami.

Wycena przedsiębiorstwa – podstawy

Wycena to proces polegający na określeniu wartości firmy. Wartość taką wyraża się w jednostkach pieniężnych. Wycenę przeprowadza się za pomocą konkretnych metod, wykorzystując w tym celu opracowane narzędzia badawcze służące do oceny zarówno całej firmy, jak i poszczególnych składowych jej majątku. Bezstronność, dokładność i rzetelność to cechy wyceny, które powodują, ze zwykle przeprowadza ją podmiot zewnętrzny. Proces ten warto powierzyć w ręce specjalistów mających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponujących stosownymi narzędziami badawczymi umożliwiającymi jak najpełniejszy obraz sytuacji.

Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Do przeprowadzania wyceny stosowane są różnorodne metody badawcze opierające się na różnych technikach i narzędziach. Dobór metody uzależniony jest m.in. od celu i funkcji przeprowadzanej wyceny, ale także od dostępu do potrzebnych w badaniu informacji czy sytuacji firmy. Podczas wyceny nie należy zapominać o zbadaniu wartości także papierów wartościowych i dóbr prawnych, jak np. patenty. Metodami wykorzystywany w określaniu wartości przedsiębiorstwa są przede wszystkim metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda porównawcza, modele opcyjne i metoda dochodowa. Ta ostatnia stosowana jest bardzo często ze względu na swoją wiarygodność w oddawaniu wartości wycenianych firm.

Po co wyceniać firmę?

Wycena przedsiębiorstwa może mieć różne funkcje np. doradczą, mediacyjną, argumentacyjną czy zabezpieczającą. Wiedza na temat wartości firmy pomaga przy podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych w różnego rodzaju negocjacjach. Najczęstszymi sytuacjami, przy których strony decydują się na wycenianie przedsiębiorstwa są jego kupno lub sprzedaż, konieczność dokonania wyliczeń podatkowych, określanie zdolności kredytowej lub prowadzone postępowania układowe, cywilnoprawne, upadłościowe lub likwidacyjne. Za pomocą przeprowadzanej wyceny określa się m.in. wartość rynkową, godziwą wartość rynkową oraz wartość wewnętrzną badanej firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here