Jak założyć spółkę? Zakładanie firmy krok po kroku

Podczas zakładania firmy każdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję o jej formie prawnej. Niektórzy decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą, ale zdecydowana większość wybiera prowadzenie swojej firmy w formie spółki. Sprawdźmy zatem, jak wygląda procedura zakładania spółki.

Rodzaje spółek

  • Spółka jawna – to osobowa spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie jest inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej.
  • Spółka komandytowa – to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada komplementariusz – jeden wspólnik, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika – komandytariusza jest ograniczona.
  • Spółka partnerska – to typ spółki osobowej, którą tworzą wspólnicy w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
  • Spółka komandytowo-akcyjna – to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada bez ograniczenia jeden wspólnik – komplementariusz, a co najmniej jeden wspólnik – akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tworzy ją jedna lub więcej osób (wspólników), które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. W Polsce jest to najpopularniejszy rodzaj spółki.
  • Spółka akcyjna – to rodzaj spółki kapitałowej, której działalność opiera się na obiegu akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Na kapitał zakładowy składa się wkład założycieli spółki.

Zakładanie spółki krok po kroku

Niezależnie od wyboru rodzaju spółki, należy w dalszej kolejności podjąć właściwe kroki w celu jej założenia.

Umowa spółki

Podstawą działania spółki jest zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami (w przypadku spółki jednoosobowej akt założycielski). W takiej umowie powinno zawrzeć się nazwę spółki, jej siedzibę, wysokość wkładów oraz informację o przedmiocie działalności. Inne postanowienia umowy będą uzależnione od tego, na jaki rodzaj spółki się decydujemy. Taki dokument muszą podpisać wszyscy wspólnicy.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki w KRS. Wniosek o rejestrację składa się we właściwym dla siedziby spółki sądzie. Do formularza należy dołączyć także inne dokumenty, które są uzależnione od rodzaju spółki oraz dowód opłaty sądowej i opłaty za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zarząd spółki musi dokonać zgłoszenia do KRS nie później niż 6 miesięcy od podpisania umowy.

Adres spółki

Każda spółka powinna mieć swój adres już w momencie zawierania umowy. Spółka musi więc posiadać umowę najmu. Współcześnie coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem jest wirtualne biuro. Wirtualne biuro (e-biuro) to adres, pod którym rejestruje się konkretną działalność gospodarczą. Usługa ta wiąże się z brakiem konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu. Prestiżowy adres firmy to doskonały sposób na przyciągnięcie klientów, ale także dobre rozwiązanie pozwalające na redukcję niepotrzebnych kosztów. Tę usługę ma w swojej ofercie, m.in. firma Wirtualna Siedziba z Warszawy.

Dodatkowe kwestie:

  • wybór metody rozliczania z tytułu podatku dochodowego,
  • rejestracja spółki jako podatnik VAT,
  • założenie firmowego konta bankowego.

Sprzedaż gotowych spółek

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także z oferty sprzedaży gotowych spółek. Jest to bardzo ciekawa opcja, która maksymalnie skraca czas załatwiania wszystkich urzędowych formalności. Założenie nowej spółki zajmuje kilka tygodni, a firmy specjalizujące się w tej usłudze załatwią z nami wszystko w przeciągu kilku godzin. Sprzedawana gotowa spółka posiada bowiem wszystkie dokumenty, dzięki czemu firma może od razu rozpocząć pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here