jak obliczyć rentę

Jeżeli kiedykolwiek zetknęliśmy się z kwestią przyznawania renty komuś z naszego otoczenia, wiemy zapewne jak skomplikowany jest to proces i jak wielu formalności wymaga. Jednak dopóki nie zetkniemy się z problemem bezpośrednio, nie mamy pojęcia jak obliczyć rentę. Cóż, trzeba się naprawdę zagłębić w temat i przygotować na długą walkę. Warto zatem przyjrzeć się kwestii obliczania renty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

jak obliczyć rentęRenta z tytułu niezdolności do pracy.

Zasady ustalania wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy określone zostały w art. 62 ustawy emerytalnej. W myśl tych przepisów wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 24% kwoty bazowej (część socjalna), po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok stażu hipotetycznego, tj. okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek uprawniający do emerytury. Ponieważ wzrósł wiek emerytalny, został również wydłużony okres, z którego oblicza się tzw. staż hipotetyczny przy ustalaniu wysokości renty. Zgodnie z nowymi zasadami, staż hipotetyczny oblicza się w przypadku, gdy prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy powstało od 1 stycznia 2013 roku. Krótko mówiąc renta z tytułu niezdolności do pracy zależy jest wysokości podstawowego wynagrodzenia, stażu pracy oraz wynagrodzeń, które otrzymywał ubezpieczony.

Renta socjalna – dla kogo?

Kolejnym często występującym rodzajem renty jest renta socjalna, przysługująca tylko osobom pełnoletnim, które w sposób całkowity są niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, który powstał nie później niż do 18 roku życia lub w trakcie nauki czyli przed ukończeniem 25. roku życia w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Jak obliczyć rentę socjalną? Jej wysokość uzależniona jest od wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która stanowi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Korzystaj z pomocy fachowców.

Chociaż sposoby na to jak obliczyć rentę wydają się dosyć skomplikowane, to możemy skorzystać z kalkulatorów, zamieszczanych na stronach internetowych przez niektórych ubezpieczycieli – dzięki temu samodzielnie sprawdzimy na jaką wysokość renty możemy liczyć. Jeżeli zdecydujemy zwrócić o fachową pomoc, to z pewnością specjaliści firm ubezpieczeniowych zechcą nam pomóc i dokonać prawidłowych obliczeń. Warto jednak wiedzieć jak samodzielnie obliczyć rentę, bo dzięki temu będziemy dobrze zorientowani w temacie i nie damy się nabić w butelkę. Musimy bowiem pamiętać, że każda firma ubezpieczeniowa najczęściej unika wypłacania świadczeń i będziemy musieli sami najlepiej zadbać o swoje interesy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here