działalność gospodarcza jednoosobowa

Każdy człowiek w pewnym momencie życia dokonuje wyboru ścieżki zawodowej. Można postawić na rozwój i wspinanie się po szczeblach kariery w korporacji, uprawiać wolny zawód jako freelancer lub postawić na rozkręcenie własnego biznesu. I chociaż to ostatnie wiąże się ze sporym ryzykiem, to jednak coraz więcej osób postanawia zostać swoim własnym szefem. Takie osoby wybierają najczęściej zarejestrowanie biznesu jako działalność gospodarcza jednoosobowa. Z czym to się je i na co się przygotować zakładając własną firmę?

działalność gospodarcza jednoosobowaZacznij od zarejestrowania działalności.

Przede wszystkim musimy wiedzieć, że każda podjęta działalność zarobkowa, która wykonywana jest cyklicznie przez pewien czas, ma znamiona prowadzenia działalności gospodarczej – jeżeli zarabiamy na swoich działaniach, musimy je zalegalizować i zgłosić do odpowiednich organów. Jeżeli chcemy zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, mamy na to różne możliwości – w pierwszej kolejności wypełniamy formularz CEIDG-1 i składamy w urzędzie miasta lub gminy osobiście lub też wysyłamy go listem poleconym (poświadczonym notarialnie), lub też elektronicznie. Jeżeli uda nam się pomyślnie przejść proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, to zostaje zarejestrowany nasz numer NIP, który niezbędny jest do rozliczeń podatkowych, na przykład od usług czy towarów. Kolejnym ważnym numerem, który zostanie nadany naszej działalności gospodarczej jednoosobowej jest numer REGON, który służy w kontaktach z takimi placówkami jak urzędy skarbowe czy ZUS.

Wybierz formę opodatkowania.

Już na etapie rejestracji naszej jednoosobowej działalności gospodarczej musimy wybrać sposób jej opodatkowania. Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na opodatkowaniu dochodów według skali podatkowej. Przy wyborze tego sposobu rozliczenia, można skorzystać z różnych ulg podatkowych. Należy jednak pamiętać, że wysokie dochody powinny zostać opodatkowane 32% stawką. Taki sposób rozliczania wymaga od nas również prowadzenia księgi rachunkowej lub księgi przychodów i rozchodów. Inny sposób to podatek liniowy – w tym przypadku wartość podatku jest stała i wynosi 19%. Jeżeli nasza działalność gospodarcza jednoosobowa nie przyniesie dochodu, nie płacimy podatku. Kolejna forma podatku to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i w tym wypadku działalność gospodarcza jednoosobowa jest opodatkowana tylko od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. W tym wypadku musimy jednak do przechowywać dowody zakupów, prowadzić ewidencję przychodów oraz wykaz środków trwałych. Ostatni sposób to karta podatkowa – przeznaczona jest przede wszystkim dla firm z branży gastronomicznej i innych usług rozrywkowych, usługowych czy edukacyjnych. Ta forma posiada jednak bardzo ścisłe limity zatrudnienia, a także wymaga dodatkowych formalności.

Jeżeli wiemy już jaki rodzaj działalności gospodarczej jednoosobowej chcemy założyć, to nie pozostaje nic innego jak zakasać rękawy i ciężko pracować na swój własny sukces. Na pewno się opłaci, a satysfakcja będzie ogromna!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here