Ubezpieczenia komunikacyjne w pigułce - dowiedz się, które są obowiązkowe, które nieobowiązkowe i co dają w praktyce

Właściciele zarejestrowanych pojazdów zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego. Chociaż obowiązkowa jest tylko polisa OC, warto także pomyśleć o AC czy NNW. Co zapewnia taka ochrona ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na obligatoryjne i nieobowiązkowe. O ile kierowca musi wykupić polisę OC, indywidualną kwestią jest wykupienie AC czy NNW. Ponadto firmy ubezpieczeniowe oferują dodatkowe warianty, np. ubezpieczenie szyb czy pakiet assistance.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC

OC jest polisą obowiązkową, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Do jej wykupienia zobowiązani są wszyscy właściciele zarejestrowanych pojazdów – bez względu na to, czy korzystają z nich na co dzień, czy nie korzystają w ogóle.

Istotą ubezpieczenia OC jest przejęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności finansowej w razie wyrządzonych przez osobę kierującą ubezpieczonym pojazdem szkód na mieniu lub osobach trzecich. Dzięki temu osoba pokrzywdzona otrzymuje odszkodowanie, zaś sprawca nie zostaje obciążony wypłatą środków.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie OC w żaden sposób nie chroni  auta w razie stłuczki z winy osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem. Jeśli dojdzie do jego uszkodzenia, wówczas naprawy musi dokonać właściciel we własnym zakresie.

Obligatoryjne ubezpieczenie AC

W przeciwieństwo do OC, AC (autocasco) to ubezpieczenie komunikacyjne dobrowolne. Tylko od właściciela pojazdu zależy, czy zdecyduje się poszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej. Chociaż wiąże się to z koniecznością dodatkowych opłat, AC pozwala uniknąć wysokich wydatków w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych z ubezpieczonym pojazdem.

Polisa AC może obejmować takie zdarzenia jak:

  • uszkodzenie pojazdu z własnej winy,
  • kradzież auta (uwzględnia także kradzież samego wyposażenia),
  • akty wandalizmu,
  • czynniki atmosferyczne (burza, grad),
  • działanie żywiołów (huragan, powódź),
  • uszkodzenie auta na skutek zderzenia ze zwierzęciem.

Jeżeli pełen pakiet autocasco jest zbyt drogi, wówczas można zdecydować się na tzw. małe AC mogące obejmować, np. uszkodzenie auta na skutek zderzenia ze zwierzęciem, kradzież pojazdu lub jego wyposażenia, uszkodzenie samochodu na skutek działania żywiołów (np. burza, powódź, wichura).

Ważne ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) to polisa nieobowiązkowa, która daje kierowcy oraz pasażerom finansowe zabezpieczenie w razie wypadku. Przyznawana kwota zależy od uszczerbku na zdrowiu (obliczana proporcjonalnie do obrażeń ciała wyrażanych procentowo) oraz od sumy ubezpieczenia.

Polisa NNW jest dodatkowym finansowym zabezpieczeniem, pozwalającym pokryć np. koszty leczenia, koszty rehabilitacji oraz inne wydatki związane z powrotem do zdrowia i pełnej sprawności po wypadku.

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Warto mieć świadomość, że firmy ubezpieczeniowe dają dostęp do dodatkowych wariantów ubezpieczeniowych, np.:

  • pakiet assistance – obejmuje szeroko pojętą pomoc drogową, np. w razie awarii pojazdu w trasie,
  • ubezpieczenie szyb – pozwala uzyskać odszkodowanie, gdy dojdzie do stłuczenia szyby.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej warto poszerzyć o nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Pozwoli to jeszcze pewniej poruszać się po polskich i międzynarodowych drogach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here