Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to pewnego rodzaju pomoc finansowa przeznaczona na szklenia ustawiczne pracowników i pracodawców. Jest to wydzielona część Funduszu Pracy i stanowi pomoc w rozwoju i dokształcaniu się. Na czym polega Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jak wygląda finansowanie szkoleń z KFS? Jakie wymagania należy spełnić, by móc skorzystać z dofinansowania?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – czym jest, zasady działania, warunki uzyskania dofinansowania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instytucja, która wspiera rozwój firm i przedsiębiorstw. Pomaga on pracodawcom chcącym inwestować w rozwój swoich podopiecznych oraz własny. Dzięki temu przedsięwzięciu i pomocy ze środków KFS możliwy jest rozwój firmy, poprawa jej pozycji na rynku, jak również, indywidualnej pozycji samych pracowników.

Kto może liczyć na finansowanie szkoleń?

Jednym z najważniejszych kryteriów jest zatrudnienie w firmie co najmniej jednej osoby na umowę o pracę. Wielkość firmy nie ma znaczenia, a główną inicjatywą pomocy jest wsparcie de minis – udzielane małym i średnim firmom.

Głównym przeznaczeniem środków na szkolenia są podjęcie:

– kursów i studiów podyplomowych,
– egzaminów umożliwiających wykonywanie danych działań, uzyskanie odpowiednich dokumentów, pozwoleń i kwalifikacji,
– badań lekarskich, psychologicznych,
– ubezpieczeń od wypadków,
– określenia potrzeb pracodawcy,
– itp.

Aby uzyskać dofinasowanie, cała procedura powinna być zainicjowana przez pracodawcę lub za jego całkowita zgodą. Odpowiednie podanie należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, w którym znajduje się siedziba firmy lub działalność jest zarejestrowana.

Jaka jest wysokość finansowania szkoleń z KFS?

Wysokość dofinasowania ściśle uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz osób w nim zatrudnionych. Małe i mikro firmy mogą liczyć na 100% dofinansowanie szkoleń i innych działań. Pozostałe firmy, musza liczyć się z wymogiem uiszczenia około 20% wkładu własnego. Aby uzyskać dofinansowanie w wyżej wymienionych progach procentowych należy mieć na uwadze i koszt całkowity kursów nie powinien przekraczać 300% kwoty przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok kalendarzowy – przypadający na jednego uczestnika szkolenia.

Aby uzyskać odpowiednie dofinansowanie należy złożyć prawidłowo uzupełnione dokumenty, którymi są:

– formularz informacji – de minis,
– formularz informacji,
– kopię dokumentu potwierdzającą prowadzenia działalności,
– program kształcenia – nazwę i formę organizacji prowadzącej szkolenie, harmonogram działań, koszty kursu, cele kształcenia, wykaz literatur, itp.,
– zakres i firma egzaminu,
– itp.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here