Jak zostać audytorem jakości?

Audytor to bardzo ważna postać w firmie, która zajmuje się przeprowadzaniem kontroli certyfikowanego systemu zarządzania jakością. Dzięki pracy audytora SZJ jest utrzymywany na odpowiednim poziomie, ponieważ wszelkie niezgodności są szybko wykrywane i poprawiane. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych umożliwia także realizację celu ciągłego doskonalenia systemu.

Zadania audytora

Praca audytora jest podzielona na kilka etapów: przygotowanie audytu, przeprowadzenie działań kontrolnych oraz czynności poaudytowe. Konkretne działania w pierwszej fazie to np. opracowywanie planu audytu, czy przygotowywanie niezbędnej dokumentacji. Podczas samej kontroli audytor zajmuje się przeglądaniem dokumentacji systemowej oraz przeprowadzaniem wywiadów z pracownikami na różnych stanowiskach. Podczas wykonywania tych zadań bardzo ważne jest sporządzanie dobrych notatek, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania raportu. Opracowanie wyników audytu oraz prezentacja ich przed gronem najwyższego kierownictwa to ostatni etap pracy audytora w danym cyklu.

Różne systemy dotyczące jakości

Kiedy mówimy o jakości, to najczęściej mamy na myśli system oparty na normie ISO 9001. Warto jednak wiedzieć, że istnieje wiele innych standardów, które dotyczą tej kwestii. Przykładowo audytor IATF zajmuje się kontrolowaniem jakości w odniesieniu do specyfikacji technicznej dotyczącej branży motoryzacyjnej. Oczywiście norma ta jest oparta na ISO 9001 i stanowi jej uzupełnienie dla tego sektora rynku. Audytor IATF powinien przygotować się do pełnienia swoich obowiązków poprzez udział w specjalnym szkoleniu: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/motoryzacja-iatf-16949/audytor-iatf-16949-2016/ Innymi przykładami norm dotyczących jakości jest ISO 10015 dotycząca jakości szkoleń, czy też ISO 10002, która jest związana z zadowoleniem klienta, a konkretnie postępowaniem reklamacyjnym.  Audytorzy jakości mogą więc specjalizować się w różnych branżowych systemach, a nie tylko uniwersalnej normie ISO 9001.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here