spółka jawna

Spółka jawna to nic innego jak jedna z kilku form prowadzenia działalności. Przypisuje się ją obok spółki partnerskiej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto jest z niej skorzystać, jeżeli jesteście wspólnikami, którzy działają w jednej branży, która posiada małą, bądź średnią skalę. Szczególnie pocieszające jest to, że posiadając taki rodzaj spółki czekają nas niskie koszty działalności, niż byłoby to w przypadku bardziej skomplikowanych form prowadzenia biznesu. Chcesz dowiedzieć się podstawowych sytuacji na temat spółki jawnej? Koniecznie przeczytaj ten artykuł! 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/spolka-jawna-jak-ja-zalozyc-i-na-czym-polega/ 

Spółka jawna – podstawowe informacje

Spółka jawna jest to spółka osobowa, która nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to że nie płaci ona podatku dochodowego od osób prawnych. Na taki rodzaj spółki mogą skusić się osoby fizyczne oraz prawne. Wspólnicy posiadają obowiązek wniesienia do spółki określonego wkładu, który jest równy dla każdego. Tym samym wspólnicy w tego rodzaju spółce, posiadają również prawo do podziału zysków oraz strat spółki, a także mogą żądać podziału i wypłaty części zysku z końcem roku obrotowego.

Spółka jawna – nazwa

Nie ma takiego wymogu, żeby w nazwie spółki jawnej musiały widnieć obydwa nazwiska i nazwa. Wystarczy jedynie dodać do nazwy zwrot spółka jawna. Spółki jawne używając skrótu sp.j. Jest to jeden, a zarazem jedyny wymagany wariant dotyczący nazewnictwa działalności.

Spółka jawna – Krajowy Rejestr Sądowy

Wspólnicy muszą zarejestrować spółkę w KRS, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowy muszą być spisane pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek zmiany w umowie wymagają obopólnej zgody wszystkich wspólników spółki. Umowa może być zawarta u notariusza w formie aktu notarialnego, jeśli jej wkładem jest np. nieruchomość. 

W umowie musi być zawarta również:

• nazwa firmy,

• siedziba spółki,

• wartość spółki,

• rodzaj wkładu wnoszonego przez każdego ze wspólników, 

• przedmiot działalności, 

• czas trwania spółki (opcjonalnie) 

Numer NIP oraz REGON nadawane są automatycznie przy procesie rejestracji spółki w KRS.

Spółka jawna – podatki

Spółka jawna nie zalicza się do podatników, co oznacza, że nie ma obowiązku płacenia podatku CIT. Spółka jawna może być natomiast podatnikiem VAT. Podatnikami są bowiem poszczególni wspólnicy. Są oni osobami fizycznymi, co oznacza, że płacą podatek proporcjonalny do przychodów (lub podatek liniowy), a osoby prawne, są zobowiązane do płacenia podatku CIT.

Zobacz też: http://www.menis.pl/kto-placi-podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here