jak otworzyć firmę w Niemczech

Niemcy to dobry rynek i naturalny kierunek ekspansji dla polskich przedsiębiorców. Mimo kryzysu, niemiecka gospodarka nie przeżywa stagnacji, ale intensywnie się rozwija. Nie musimy być zameldowani w Niemczech, aby otworzyć spółkę GbR czy jednoosobową działalność gospodarczą – Gewerbe. Wystarczy, że nasza firma będzie miała siedzibę w Niemczech. Niemiecki ustawodawca zupełnie inaczej niż polski podchodzi do kwestii ubezpieczenia emerytalnego przedsiębiorców. Opłacanie składek z myślą o przyszłej emeryturze jest dobrowolne.

jak otworzyć firmę w NiemczechZasady funkcjonowania firm w Niemczech

Zasady funkcjonowania firm w Niemczech w obrocie gospodarczym są bardzo zbliżone do tych obowiązujących w naszym kraju, a dodatkową zachętą do tego, aby założyć firmę w Niemczech, są korzystniejsze i dużo bardziej elastyczne możliwości rozliczeń z fiskusem oraz w zakresie opłacania państwowych danin na ubezpieczenia społeczne. Decydując się na rozpoczęcie działalności, należy dokonać wyboru formy prawnej jej prowadzenia. W praktyce wybierane są następujące formy:

 • przedstawicielstwo (Repräsentanz),
 • samodzielny oddział (eingetragene Zweigniederlassung),
 • działalność na własny rachunek (Tätigkeit im eigenen Namen),
 • spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts),
 • spółka jawna (oHG offene Handelsgesellschaft),
 • spółka komandytowa (KG Kommanditgesellschaft),
 • spółka z o.o. (GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Polska firma w Niemczech

Koszt zarejestrowania działalności gospodarczej w Niemczech wynosi od 30 do 60 euro i jest uzależniony od landu, w którym zaczynamy działalność. Każdą działalność gospodarczą wykonywaną na terenie Niemiec należy zarejestrować w urzędzie do spraw gospodarczych właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • kopii paszportu,
 • dowodu zameldowania,
 • wypełnionego formularza, w którym będzie opisana działalność gospodarcza,
 • umowy kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przy zawodach wymagających legitymowania się odpowiednim wykształceniem np. przy zawodach rzemieślniczych należy przedstawić dowód o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej z odpowiedniej izby rzemieślniczej.

Jak założyć firmę w Niemczech

1. W przypadku działalności, do wykonywania której potrzebna jest koncesja, przed zgłoszeniem firmy w odpowiednim urzędzie trzeba postarać się o wspomniane zezwolenie. Informacje na ten temat można uzyskać u prawnika lub w niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego firmy we właściwym dla jej siedziby rzędzie ds. Gospodarki lub Urzędzie Porządkowym gminy lub dzielnicy (Gewerbeamt lub Ordnungsamt).

3. Wpisanie firmy do Rejestru handlowego w Sądzie Rejestrowym (Amtsgericht)

4. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, ponieważ samo zgłoszenie firmy do Urzędu Gospodarki do tego nie upoważnia – potrzebny jest jeszcze wpis do Rejestru Rzemiosła lub uzyskanie Karty Rzemieślniczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here