lista biegłych sądowych opole

Nie ma wątpliwości, że biegły sądowy jest nierzadko ogromnym wsparciem dla sędziego. To właśnie ten ekspert dostarcza główne dowody, które pomagają w wydaniu sprawiedliwego werdyktu. Czy jednak biegły sądowy powoływany jest zawsze? Dowiedz się już teraz.

Biegłego sądowego zawsze powołuje sędzia. Powołanie specjalisty może odbyć się jednak po uwzględnieniu wniosku stron postępowania albo być wynikiem decyzji samego sędziego. Co ciekawe, w niektórych sprawach udział biegłych sądowych jest obowiązkowy. To między innymi postępowania z udziałem osób nieletnich, w przypadku których przesłuchania muszą odbywać się w obecności biegłego psychologa.

Biegły sądowy najczęściej bierze udział w sprawach skomplikowanych, które wymagają dostarczenia analiz eksperta, które stają się dowodem w sprawie. Nie są to postępowania, których werdykt oparty ma być po prostu na obowiązujących przepisach polskiego prawa. Biegły sądowi to specjaliści danej specjalizacji, którzy mogą nadać zupełnie nowy bieg sprawie. Wszystkich biegłych, którzy pracują w danych Sądzie Okręgowym, znaleźć można, wpisując hasło typu „lista biegłych sądowych opole”. W sprawach sądowych mogą więc brać udział grafolodzy, specjaliści z zakresu kryminalistyki, medycy o różnych specjalizacjach. Nie zawsze sędzia posiada przecież wiedzę z danego zakresu, potrzebuje więc wsparcia biegłych sądowych.

Co ciekawe, w jednym postępowaniu sądowym udział może brać jeden albo kilku biegłych sądowych. Powołani eksperci mogą być tej samej albo o różnych specjalizacjach. To sędzia odrzuca albo akceptuje ich opinie i na ich podstawie nierzadko wydaje werdykt. Z opinią biegłych nie muszą zgadzać się strony postępowania, które mogą wnioskować o powołanie kolejnych biegłych sądowych. I tutaj również sędzia wyraża decydującą akceptację bądź uchylenie takiego wniosku. Powołani biegli sądowi mogą być z listy biegłych sądowych przy danym Sądzie Okręgowym albo biegli ad hoc – to eksperci spoza listy, ale których kwalifikacje pozwalają sporządzić wiarygodną opinię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here