Kredyty preferencyjne dla rolników – co, warto o nich wiedzieć

0
1516

Kredyty preferencyjne są produktami skierowanymi do konkretnej grupy odbiorców. Instytucje finansowe udzielają je na korzystnych warunkach, lepszych od tych rynkowych. O preferencyjne kredyty ubiegać mogą się m.in. rolnicy. Wsparcie jest im udzielane w ramach programu „Plan dla wsi”, który ma wesprzeć polskich gospodarzy ziemskich. Kredyty dla rolników udzielane są w różnych liniach, a więc na różne inwestycje.

Preferencyjne kredyty dla rolników dofinansowywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Korzystne warunki polegają na tym, że ARiMR dopłaca do kapitału, spłaca część zobowiązania lub dopłaca do odsetek, przez co rata odsetkowa jest niższa. Lepsze warunki, jakie mogą uzyskać rolnicy przy kredytach preferencyjnych, mogą też dotyczyć: wysokości oprocentowania, ogólnych warunków umowy, harmonogramu spłat, wymaganego zabezpieczenia, możliwości zastosowania tzw. karencji czy prolongaty.

Kredyty dla rolników: na co można je wziąć?

Kredyty dla rolników udzielane są przez banki w kilku liniach kredytowych. Każda z nich pozwala na uzyskanie wsparcia na inny rodzaj inwestycji. Gospodarz może ubiegać się m.in. o dodatkowe środki finansowe na zakup środków do produkcji rolnej czy zakup użytków rolnych.

Kredyty dla rolników to także możliwość uzyskania pieniędzy na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i /lub udziałów w takich przedsiębiorstwach oraz inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym.

Kolejna linia kredytowa to ta umożliwiająca wzięcie kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Kredyty dla rolników na zakup ziemi

Najczęściej wybieranym kredytem preferencyjnym dla rolników jest ten na zakup ziemi. Można się o niego starać w dwóch liniach kredytowych. Pierwsza to linia RR, druga Z. W przypadku tej pierwszej wsparciem zostanie objęty zakup użytków rolnych, lecz wyłącznie w kwocie nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych. To ograniczenie nie dotyczy linii kredytowej Z, gdzie całość udzielonego wsparcia jest przeznaczona na zakup użytków rolnych.

Kto może uzyskać kredyt preferencyjny dla rolników?

O kredyty dla rolników starać może się osoba fizyczna, prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby prowadzące lub podejmujące działalność w zakresie rolnictwa, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków. O kredyty na inwestycje nie mogą występować emeryci i renciści, ale mają oni możliwość wystąpienia o tzw. preferencyjne kredyty „klęskowe”.

A co w przypadku gdy niemożliwe jest uzyskanie preferencyjnego kredytu dla rolnika? W tym przypadku warto skorzystać z innych rozwiązań jak np. kredyty z gwarancją COSME. Tego typu kredyty są oferowane małym i średnim gospodarstwom i firmom z obszaru Unii Europejskiej. Kredyt z gwarancją COSME to doskonała forma zdobycia środków na finansowanie inwestycji w gospodarstwie. Kredyty rolnicze z COSME są udzielane nawet rolnikom, którzy mają złą historię w BIK-u albo z innych przyczyn nie mogą uzyskać kredytu.

Jak starać się o kredyt dla rolnika?

Preferencyjne kredyty dla rolników udzielane są przez banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby móc uzyskać pieniądze z kredytu, w banku trzeba przedstawić plan inwestycji, który będzie określał cel, lokalizację przedsięwzięcia lub jego działalność, opis projektowy, struktury finansowania inwestycji z uwzględnieniem wkładu własnego, kierunki produkcji, rynki zbytu, okres kredytowania i karencji w spłacie. Plan składa się wraz z wnioskiem i kompletem dokumentów wymaganych przez bank. Następnie następuje analiza dokumentacji i badanie jej zgodności z rzeczywistością. Jeśli weryfikacja przejdzie pomyślnie, bank wydaje pozytywną decyzję i wypłaca środki finansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here