Do niedawna ubezpieczenia kojarzone były głównie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczeniem na życie, które gwarantowało wypłatę świadczenia finansowego rodzinie po śmierci ubezpieczonego. Coraz popularniejsze są także inne rodzaje ubezpieczeń, jakie można wykupić w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Najczęściej jednak każde z ubezpieczeń wiąże się z podpisaniem kolejnej umowy. Nieco inną konstrukcję ma ubezpieczenie „Ochrona jutra”, które łączy w sobie ubezpieczenie zdrowotne, na życie oraz ubezpieczenie kapitałowe, pozwalające na zgromadzenie dodatkowych środków z myślą o przyszłości.

Jedna polisa – wiele możliwości


Ubezpieczenie zdrowia w Nationale-Nederlanden to coś więcej niż tylko ubezpieczenie chroniące na wypadek zdiagnozowania określonych chorób, w tym w szczególności chorób przewlekłych. Jest to również odpowiedź na pytanie, jak ubezpieczyć swoje zdrowie? Dzięki złożonej strukturze ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale również w przypadku zdiagnozowania trwałej niezdolności do pracy, która jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku lub następstwem zdiagnozowanego schorzenia. Środki finansowe można w takim przypadku przeznaczyć na dalsze leczenie lub na uzupełnienie finansowych braków, do jakich doszło ze względu na zaistnienie choroby. W ramach jednej polisy można doubezpieczyć nawet 10 osób, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku rodzin, w których wraz z pojawieniem się kolejnego dziecka pojawia się konieczność zadbania o jego przyszłość.

Jak ubezpieczyć swoje zdrowie?


Ubezpieczenie zdrowia w Nationale-Nederlanden chroni zdrowie i życie ubezpieczonego, ale również wskazanych przez niego członków rodziny. Natomiast tym, co wyróżnia ubezpieczenie „Ochrona juta” od podobnych produktów ubezpieczeniowych, jest połączenie części ochronnej z częścią kapitałową. Oznacza to, że ubezpieczony może decydować o zakresie ubezpieczenia, zmieniając je wraz z upływem czasu i ze zmieniającą się sytuacją rodzinną u niego w domu. Składka ubezpieczeniowa przeznaczona jest na ochronę zdrowia i życia oraz na gromadzenie kapitału na przyszłość. Zmiany w życiu ubezpieczonego mogą mieć także wpływ na to, jaka część składki jest przeznaczana na ochronę zdrowia, a jaka ma być inwestowana w część kapitałową.

Z myślą o przyszłości


Ubezpieczenie zdrowia chroni rodzinę przed finansowymi konsekwencjami choroby czy uszczerbku na zdrowiu. Podobnie działa ubezpieczenie na życie, gdzie świadczenie wypłacane jest dopiero po śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie „Ochrona jutra” to również ubezpieczenie pozwalające na sfinansowanie życiowych marzeń czy wypłatę dodatkowego świadczenia po przejściu na emeryturę lub po przekroczeniu określonego wieku. Ubezpieczony może dowolnie dysponować swoją składką, co oznacza, że to od niego zależy, jaka część jego składki będzie inwestowana z myślą o jego przyszłości czy realizacji wskazanych planów finansowych. Inwestowane środki wypłacane są bez dodatkowych prowizji, co jest dodatkową korzyścią dla ubezpieczonego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here