studia psychologiczne Warszawa

Psycholog to człowiek świetnie znający nawet najbardziej ukryte mechanizmy funkcjonowania umysłu człowieka. Rozumie motywacje oraz przyczyny ludzkich zachowań oraz dążeń. Potrafi efektywnie wpływać na ludzi poprzez oddziaływania terapeutyczne oraz dydaktyczne. Absolwent powinien posiąść umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. Posiadać kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka.

studia psychologiczne WarszawaWydział Psychologii

Psychologia to jeden z dwóch jednolitych kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Studia trwają pięć lat bez podziału na dwa stopnie (licencjacki i magisterski). Po skończeniu nauki, złożeniu pracy dyplomowej i obronieniu jej, absolwent uzyskuje tytuł magistra. Wiedza psychologiczna przydaje się w wielu zawodach, po studiach można np. pracować jako specjalista w działach HR, zajmować się organizacją i efektywnością pracy w różnego typu firmach, pracować w służbie zdrowia albo oświacie. Pierwsze doświadczenia w pracy klinicznej studenci mogą zdobyć w jednym z dwóch ośrodków terepeutycznych, które działają na wydziale. Jeden zajmuje się pomaganiem osobom dorosłym, drugi udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży. Najczęściej wymaganymi przedmiotami maturalnymi podczas rekrutacji na studia psychologiczne są: język polski, język obcy nowożytny.

Uczelnie w Warszawie

Zawód psychologa zaliczany jest do kategorii zawodów zaufania publicznego i cieszy się niezmiennie dużym prestiżem. Absolwenci Psychologii są bardzo poszukiwani na rynku pracy – nie tylko na stanowiskach psychologów, ale wszędzie tam, gdzie wykorzystuję się wiedzę o człowieku i umiejętności społeczne. Psychologia to pięcioletnie, jednolite studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu psychologa.

1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
3. Uniwersytet SWPS w Warszawie
4. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
5. Uniwersytet Warszawski

Kierunki – specjalności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Jest merytorycznie przygotowany do pracy w na stanowisku psychologa min. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich tych instytucjach, w których zachodzi potrzeba, diagnozy lub poradnictwa psychologicznego.

 • Psychologia Ogólna i Metodologia Badań Psychologicznych
 • Psychologia Kliniczna i Osobowości
 • Psychologia Pracy i Stresu
 • Psychologia Zdrowia i Niepełnosprawności
 • Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Rodziny
 • Psychologia Sądowa i Penitencjarna

Perspektywy zawodowe

 • psychoterapeuta
 • psycholog kliniczny
 • psycholog pracy i organizacji
 • specjalista do spraw reklamy i marketingu
 • psycholog transportu
 • psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • psycholog sądowy
 • trener
 • ośrodki adopcyjne
 • poradnie seksuologicne
 • dom dziecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here