rodzaje działalności gospodarczej

W polskim prawie istnieją różne rodzaje działalności gospodarczej. Każde z nich różni się od się od siebie kilkoma głównymi czynnikami takimi jak ilość wspólników, roczny obrót, forma opodatkowania, odpowiedzialność prywatnym majątkiem w razie upadłości. Pierwszym krokiem przy zakładaniu własnej firmy będzie wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Forma prawna firmy ma ogromny wpływ na koszty jej założenia, dalszego prowadzenia, czas oczekiwania na rejestrację, wysokość opodatkowania i składki ZUS, a także na to, czy będziesz ponosił odpowiedzialność osobistą za zobowiązania przedsiębiorstwa.

rodzaje działalności gospodarczejRodzaje działalności gospodarczych

1. Indywidualna działalność gospodarcza
2. Spółdzielnia
3. Spółki:
osobowe:
– Spółka cywilna
– Spółka jawna
– Spółka komandytowa
– Spółka komandytowo – akcyjna
– Spółka partnerska
kapitałowe:
– Spółka akcyjna
– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Przedsiębiorstwo państwowe

Indywidualna działalność gospodarcza

Obecnie najczęściej wybierana forma prawna prowadzenia działalności to jednoosobowa działalność gospodarcza. Formalności związane z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej zostały zredukowane do minimum. Wystarczy bowiem złożyć wniosek o wpis działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i na tej podstawie zakładana jest firma. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej odpowiednia dla małych i średnich firm, które nie są narażona na duże ryzyko. Taki rodzaj działalności jest łatwy w utworzeniu i dość tani w porównaniu z innymi formami prawnymi.

Spółka cywilna

Do otworzenia tej działalności nie potrzeba żadnych wkładów choć wnoszenia wkładów nie jest zabronione. Wspólnicy partycypują w zyskach i stratach takim procentem jakim wcześniej ustalili. Jeśli umowa nie zawiera podziału przyszłych zysków i strat, wspólnicy dzielą się nimi proporcjonalnie, niezależnie od wkładu wniesionego wcześniej.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna stanowi niekiedy jedyną prawnie dopuszczalną formę działania prywatnego przedsiębiorcy. Tylko w tej formie mogą np. działać prywatne banki i zakłady ubezpieczeń. Tylko jako spółki akcyjne mogą funkcjonować giełdy papierów wartościowych i fundusze powiernicze.

Spółka jawna

Wspólnicy są obowiązani do wniesienia wkładu, którym może być własność, inne prawa, w tym np. pozwolenie na używanie rzeczy lub praw, jak również świadczenie pracy. Za zobowiązania spółki wspólnik odpowiada całym swym majątkiem bez ograniczenia, solidarnie z innymi wspólnikami oraz ze spółką. Ten kto przystępuje do spółki, odpowiada za zobowiązania powstałe przed przystąpieniem.

Spółdzielnia

Do założenia spółdzielni potrzeba co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osób prawnych. Ilość członków może się znacząco zwiększyć ale nigdy nie może zejść poniżej poziomu 10 osób fizycznych lub 3 osób prawnych. Aby przystąpić do spółdzielni należy posiadać co najmniej jeden udział chyba, że statut spółdzielni wymaga większej ich ilości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here