Ustawa o rachunkowości nakazuje wszystkim jednostkom, które stosują tzw. pełną księgowość, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego. Musi zawierać ono wszystkie informacje na temat wyniku finansowego danego podmiotu, sporządza się je, aby zamknąć księgi rachunkowe za dany okres. Zadanie wykonania rocznego sprawozdania finansowego można dziś zlecić firmie zajmującej się outsourcingiem usług księgowych.

Outsourcing usług księgowych – na czym polega?

Outsourcing księgowości polega na zleceniu obsługi księgowej firmie zewnętrznej. Takie rozwiązanie może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści – przede wszystkim oszczędność pieniędzy i czasu. Może on także skupić się wyłącznie na kluczowych obszarach rozwoju swojej działalności. Outsourcingiem usług księgowych zajmuje się, m.in. biuro rachunkowe Mac Accounting w Warszawie.

Najważniejsze usługi oferowane w ramach outsourcingu księgowości:

 • księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • obliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • dostęp online do danych księgowych.

Roczne sprawozdanie finansowe

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe. Może dotyczyć to spółek, ale także jednoosobowych firm (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne oraz niektóre spółki jawne i partnerskie). Za sporządzenie sprawozdania finansowego według ustawy odpowiedzialny jest “kierownik jednostki”, czyli zarząd. W praktyce jednak sprawozdanie finansowe przygotowuje księgowy lub zewnętrzna firma, której zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

 • nazwa, siedziba firmy, podmiot działalności oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr,
 • określenie czasu trwania działalności,
 • wskazanie okresu, za jaki sporządzane jest sprawozdanie finansowe,
 • omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości,
 • pomiar wyniku finansowego,
 • rachunek zysków i strat,
 • prawidłowa wycena składników majątku (aktywa, pasywa),
 • przegląd rozwoju działalności jednostki i jej sytuację ekonomiczną.

Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez wszystkich członków zarządu oraz osobę, której powierzono jego sporządzenie. Dokument musi być gotowy do końca 3 miesiąca od dnia bilansowego. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wymagane jest do 6 miesięcy od dnia bilansowego. W terminie 10 dni od zatwierdzenia, należy dostarczyć je do urzędu skarbowego. W kolejnym etapie trzeba jeszcze złożyć roczny raport w sądzie rejonowym (w celu uzupełnienia danych w KRS) oraz Monitorze Polskim. To ważny dokument, który musi odznaczać się wiarygodnością, być zrozumiały oraz kompletny.

Zlecenie usług księgowych firmie outsourcingowej to dobre rozwiązanie dla wielu firm. Korzystanie z profesjonalnej pomocy rzetelnego biura rachunkowego jest gwarancją najwyższej jakości pracy oraz wsparcia dla przedsiębiorcy w wielu, nawet tych trudnych, sytuacjach. Pamiętajmy, że niesporządzenie sprawozdania finansowego przewiduje dotkliwe sankcje (m.in. kara grzywny).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here