praca spedytora

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem towaru. Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, itd. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa jak i dodatkowa określany jest mianem spedytora mieszanego. Miejscem pracy spedytora jest biuro a czasami magazyn, gdzie za pomocą zdobyczy techniki, takich jak: telefon, komputer, urządzenia biurowe kontaktuje się z klientami i śledzi transport danej przesyłki. W pracy spedytora chodzi o coś znacznie więcej niż skuteczność działania. Połączyć ją bowiem trzeba z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, a mianowicie zdolnościami negocjacyjnymi, profesjonalizmem, a także umiejętnością definiowania i precyzowania potrzeb klienta. Praca spedytora kończy się dopiero po dostarczeniu ładunku na miejsce. Samo zaplanowanie przejazdu jest początkiem jego zadań, gdyż spedytor jest zobowiązany rozwiązywać wszelkie problemy, z jakimi spotyka się kierowca na trasie.

praca spedytoraSpedytor

Spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce tak, by przechodził on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport. Spedytor załatwia wszelkie wypełnianie druków celnych, gdy chodzi o import i eksport towarów, dogaduje się z firmami transportowymi, zleca załadunek i rozładunek towaru, negocjuje ceny i warunki dowozu towaru lub usługi na miejsce. Spedytorzy zatrudniani są na pełen etat. Standardowo pracują 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. Jednak nieustannie muszą być „pod telefonem”, albowiem to właśnie od nich zależy sukces procesu spedycyjnego. Mogą, więc być zmuszeni do przerwania urlopu, skrócenia weekendu, aby wykonywać powierzone im obowiązki. Do podstawowych obowiązków spedytora zaliczyć trzeba:

  • wykonanie zlecenia,
  • podejmowanie wszelkich czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki,
  • podejmowanie czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora,
  • stosowanie się do wskazówek i informacji udzielanych przez dającego zlecenie dotyczących wykonania zlecenia,
  • udzielanie informacji o przebiegu wykonywania usług spedycyjnych,
  • złożenie sprawozdania po wykonaniu zlecenia bądź po wcześniejszym rozwiązaniu umowy.

Zarobki spedytora

Zarobki jak w każdej branży mogą się drastycznie różnić i często są zależne od miejsca w którym wykonuje się zawód. Możemy jednak przyjąć, że osoba na stanowisku spedytor zarabia około. W tym zawodzie można zarobić do 4 tysięcy złotych brutto. Zarobki uzależnione są od firmy, w której się pracuje. Można też liczyć na różne premie i prowizje. Zawód spedytora daje też spore możliwości awansu na kierownicze stanowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here