Co wchodzi w skład ESG?
Co wchodzi w skład ESG?

Co wchodzi w skład ESG?

Co wchodzi w skład ESG?

ESG to skrót od Environmental, Social, and Governance, czyli po polsku: Środowisko, Społeczność i Zarządzanie. Termin ten odnosi się do kryteriów, według których ocenia się działalność przedsiębiorstw pod kątem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

1. Środowisko

Składnik „Środowisko” odnosi się do wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. W ramach ESG, ocenia się takie czynniki jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, zarządzanie odpadami, ochrona bioróżnorodności oraz stosowanie energii odnawialnej. Przedsiębiorstwa, które skupiają się na ochronie środowiska, dążą do minimalizowania negatywnego wpływu na planetę i podejmują działania mające na celu zrównoważony rozwój.

2. Społeczność

Składnik „Społeczność” odnosi się do relacji przedsiębiorstwa z pracownikami, klientami, dostawcami oraz lokalnymi społecznościami. W ramach ESG, ocenia się takie czynniki jak warunki pracy, różnorodność i inkluzję, bezpieczeństwo pracowników, relacje z klientami, etyka biznesowa oraz wkład w rozwój lokalnych społeczności. Przedsiębiorstwa, które skupiają się na społeczności, dążą do tworzenia pozytywnych relacji i wpływu na otaczający ich świat.

3. Zarządzanie

Składnik „Zarządzanie” odnosi się do sposobu, w jaki przedsiębiorstwo jest zarządzane i kontrolowane. W ramach ESG, ocenia się takie czynniki jak struktura zarządzania, etyka korporacyjna, odpowiedzialność zarządu, jakość raportowania finansowego oraz polityka wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa, które skupiają się na dobrym zarządzaniu, dążą do transparentności, uczciwości i odpowiedzialności w swoich działaniach.

ESG to kompleksowy zestaw kryteriów, które pozwalają ocenić przedsiębiorstwa pod kątem ich wpływu na środowisko, społeczność i jakość zarządzania. Przedsiębiorstwa, które skupiają się na tych aspektach, dążą do zrównoważonego rozwoju i tworzenia pozytywnego wpływu na świat.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z tym, co wchodzi w skład ESG i dowiedz się więcej na ten temat!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here