czwartek, Kwiecień 25, 2019

Testy do Straży Granicznej. Rekrutacja krok po kroku

0
Testy do Straży Granicznej

Każdego dnia Straż Graniczna pilnuje naszych granic przed nielegalnym przemytem i imigracja. To ciężki zawód, zdecydowanie nie dla każdego. Testy do Straży Granicznej mają sprawdzić zdolność potencjalnych kandydatów do pracy w tym zawodzie.

Jak wyglądają testy psychologiczne do Straży Granicznej? Jakie są wymogi do dołączenia w szeregi SG?

Chcesz pracować w Straży Granicznej? Sprawdź jakie są wymogi

Straż Graniczna to jednostka mundurowa. Przed przystąpieniem do egzaminów, musisz zdawać sobie sprawę z podstawowych wymogów, jeżeli ich nie spełniasz, to nie będziesz mógł podejść do rekrutacji.

Jakie wymogi musisz spełnić, żeby przystąpić do rekrutacji?

 • polskie obywatelstwo;
 • czysta kartoteka;
 • korzystasz z pełni praw obywatelskich;
 • posiadasz co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiadasz warunki fizyczne i psychiczne, które umożliwią Ci podjęcie pracy w zawodzie.

Mile widziane są dodatkowe umiejętności, im więcej tym lepiej. Twoje zdolności mogą przydać się w trakcie pracy w Straży Granicznej, co jednocześnie może wpłynąć na wysokość Twojej pensji i szybki awans w strukturach SG.

Jakie dodatkowe umiejętności są cenione w Straży Granicznej?

 • prawo jazdy różnych kategorii;
 • znajomość więcej niż jednego języka;
 • dodatkowe kursy – przydatne w pracy strażnika granicznego;
 • doświadczenie w innych służbach mundurowych.

Egzaminy do Straży Granicznej – krok po kroku

Testy do Straży Granicznej dzielą się na test sprawnościowy i test psychologiczny. Każdy z nich dzieli się na kilka etapów. Straż Graniczna to specyficzne środowisko pracy i musisz być przygotowany na każdą ewentualność.

Każdy kandydat musi zostać gruntownie prześwietlony, zarówno pod względem odporności na stres jak i sprawności fizycznej.

 1. Testy psychologiczny do Straży Granicznej
 • Rozmowa kwalifikacyjna – to czas na autoprezentację kandydata. W trakcie trwania rozmowy będziesz oceniany przez członków komisji, pod względem umiejętności logicznego formułowania myśli, zdolności interpersonalnych i inteligencji.

Musisz być przygotowany, że członkowie komisji będą zadawać pytania dotyczące motywacji dołączenia w szeregi Straży Granicznej. To jedno z pytań, które zawsze pojawia się na rozmowie.

 • Badania psychologiczne – ta część egzaminu składa się z dwóch części – test na inteligencję i test osobowości.
 • Badania psychofizjologiczne – ostatnia część obejmuje badania odporności na stres i zdolność działania w każdej, nawet najbardziej stresującej sytuacji.
 1. Trzy w jednym – test językowy, test wiedzy i test sprawnościowy
 • Test wiedzy ogólnej – najczęściej pytania dotyczą historii i funkcjonowania Państwa.
 • Test językowy – egzamin zdajecie z dowolnie wybranego języka obcego, który znajduje się w puli do wyboru. Dobrze widziana jest znajomość języków z krajów graniczących z Polską, jednak najczęściej wybierany jest język angielski.
 • Test sprawnościowy – wysoka sprawność fizyczna to jeden z podstawowych wymogów na egzaminach. Każdy członek SG musi cechować się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną.

Do pracy w Straży Granicznej zostaną przyjęci wyłącznie najlepsi kandydaci. Decydująca jest ilość punktów uzyskanych na egzaminach. Lista z punktacją zostanie upubliczniona kilka dni po egzaminie.

Czy sposób zarządzania firmą może wpływać na zadowolenie klientów?

0
Czy sposób zarządzania firmą może wpływać na zadowolenie klientów

Zarządzanie przedsiębiorstwem to złożony proces, na który składa się wiele nakładających się na siebie i współzależnych od siebie elementów. Istnieje wiele szkół efektywnego zarządzania firmami działającymi na różnych rynkach, realizującymi różnorodne zadania. Jedną z takich koncepcji jest Lean Management, czyli tzw. szczupłe zarządzanie.

Kultura szczupłego zarządzania przewiduje dążenie do ciągłego doskonalenia procesu produkcyjnego przez eliminowanie marnotrawstwa, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego szacunku dla osób pracujących w firmie i spełnianiu oczekiwań klientów firmy. To, czym jest kultura Lean Management, stało się podstawą systemów zarządzania wielu współczesnych przedsiębiorstw. Warto przy tym pamiętać, że szczupłe zarządzanie wywodzi się z kultury japońskiej i przez wielu współczesnych komentatorów uznawane jest za jedną z podstaw ekonomicznego skoku Japonii, jakiego byliśmy światkami w drugiej połowie dwudziestego wieku.

Dlaczego warto dbać o klientów?

Poznając, czym jest kultura Lean Management, łatwo zrozumieć, że za sukcesem ekonomicznym współczesnego przedsiębiorstwa stoją trzy elementy. Jednym z nich jest właśnie umiejętność zaspokajania zmieniających się potrzeb klientów, w tym umiejętność kreowania i dostarczania klientom produktów, jakich oczekują. Pozostałe dwa elementy to zdolność do minimalizowania marnotrawstwa na etapie produkcji – bieżącej działalności firmy i umiejętność sprawnego, i efektywnego komunikowania się kadry zarządzającej z szeregowymi pracownikami firmy, którzy mają bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez firmę produktów. Dzięki dbałości o klienta, dostarczaniu mu produktu zgodnego, z jego oczekiwaniami, utrzymanie firmy na grzbiecie rynkowej fali jest znacznie łatwiejsze.

Jak zarządzać firmą, by zadowolić klienta?

To kluczowe z pytań, jakie zadaje sobie większość osób zajmujących najważniejsze stanowiska w firmach produkcyjnych, usługowych czy handlowych. Ucząc się tego, czym jest kultura Lean Management i jak należy ją wdrażać w system zarządzania już istniejącym przedsiębiorstwem, można zrozumieć, że sposób zarządzania przedsiębiorstwem ma zasadniczy wpływ na to, czy klient jest zadowolony z produktów/usług dostarczanych przez firmę, czy też nie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kulturze Lean Management, wiele firm szkoleniowych organizuje specjalistyczne zajęcia dla przedsiębiorców, managerów i innych osób na co dzień zarządzających firmami o różnych profilach działalności. Wiele ciekawych informacji na ten temat może dostarczyć również XIX KONFERENCJA LEAN MANAGEMENT, w której warto wziąć udział, zwłaszcza jeśli interesujesz się wpływem stylu zarządzania firmą na poziom satysfakcji jej klientów.

Miejsce pracy: kancelaria prawna

0
Miejsce pracy: kancelaria prawna

W XXI wieku dobrze jest wybrać odpowiedni zawód. Co to znaczy? Otóż wykazano, że najbardziej zadowoleni z pracy są Ci, którzy wybrali coś, co rzeczywiście ich interesuje, w czym są dobrzy oraz co daje im godziwe zarobki. Dlatego warto poczytać o różnych zawodach czy miejscach pracy. W poniższym artykule zostanie przedstawiona właśnie kancelaria prawna. Kto tam pracuje? Jakich cech wymaga ta praca?

Porządek w biurze i jego wpływ na finalne zyski firmy

0
Porządek w biurze i jego wpływ na finalne zyski firmy

Czy wiesz, że jeden zagubiony w wyniku nieporządku w firmie dokument, może kosztować jej właściciela około 400 złotych?

Charakterystyka dobrego funduszu inwestycyjnego

0
Charakterystyka dobrego funduszu inwestycyjnego

Inwestorzy marzą o tym by każdy ich wkład został pomnożony, najlepiej w dość krótkim czasie. Wielu chciałoby przy tym zminimalizować również ryzyko. Tego typu inwestycje są niestety praktycznie niemożliwe. Każdy sposób inwestowania bowiem ma swoje wady i zalety. Podobnie jest w przypadku funduszy inwestycyjnych.

Jak zostać audytorem jakości?

0
Jak zostać audytorem jakości?

Audytor to bardzo ważna postać w firmie, która zajmuje się przeprowadzaniem kontroli certyfikowanego systemu zarządzania jakością. Dzięki pracy audytora SZJ jest utrzymywany na odpowiednim poziomie, ponieważ wszelkie niezgodności są szybko wykrywane i poprawiane. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych umożliwia także realizację celu ciągłego doskonalenia systemu.

Akademia Menedżera – pożyteczna rutyna

0

Najczęściej słowo rutyna odbieramy raczej z niechęcią, kojarzymy je z nudą, powtarzalnością i schematycznością. Nie jest to też sformułowanie, które nasuwa nam się w pierwszej kolejności, gdy myślimy o rozwoju i zmianie. Spójrzmy jednak na rutynę przychylnym okiem, właśnie w sensie rozwojowym, mając na uwadze jej drugie znaczenie, a mianowicie biegłości nabytej przez długą praktykę. Tego rodzaju rutyną może stać się doskonalenie siebie i własnych kompetencji menedżerskich. Aby było to możliwe, lider powinien podchodzić do każdej sytuacji jako możliwości do rozwoju, wyciągania wniosków i poprawy skuteczności osobistej. Jest to proces długofalowy i wymaga właściwego nastawienia, odwagi do podejmowania wyzwań i wykorzystywania szans rozwojowych.

Dlaczego szkolenia PPOŻ są tak ważne?

0

Najczęściej spotykamy się z podkreślaniem dużego znaczenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale warto wskazać, że dla całkowitego bezpieczeństwa w miejscu pracy znaczenie ma też wiedza w dziedzinie PPOŻ.

Szkolenie RODO – czy wciąż warto je odbyć?

0

Od kilkunastu dni obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli w skrócie RODO. Czy oznacza to, że nie warto brać udziału w szkoleniu o nowych przepisach?

Czym jest RODO?

25 maj 2018 roku – to data, której bali się wszyscy unijny, a na pewno polscy, przedsiębiorcy. Tego dnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Pracowali nad nimi urzędnicy Unii Europejskiej, zaś w 2016 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły zaproponowane zmiany i ogłosiły, że zaczną one obowiązywać dwa lata później. No i od kilkunastu dni RODO „jest wśród nas”. Nowe przepisy w założeniu mają pomóc klientom w ochronie ich wrażliwych danych. Nakładają one na wszystkich, którzy zarządzają jakimikolwiek danymi nowe obowiązki. A danymi zarządza praktycznie każde przedsiębiorstwo. Wystarczy, że mamy w telefonie numery telefonów do klientów i RODO dotyczy również i nas.

Szkolenie RODO – iść czy nie iść?

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych nakłada na zarządzających danymi osobowymi całą listę obowiązków, jednocześnie zapewniając dodatkowe prawa konsumentom. Nowe prawo liczy aż 88 stron. 88 stron przepisów napisanych urzędniczym językiem, z którym większość ludzi nigdy sobie nie radziła. Co więc robić? Można szukać pomocy w internecie i znaleźć ogólne opracowania. Dzięki nim dowiemy się np., że klient każdej firmy od 25 maja ma prawo do bycia zapomnianym, że zgody o przetwarzanie i przechowywanie danych muszą być pisane prostszym językiem, że wprowadzono dwie zupełnie nowe zasady, itp. Jednak to wszystko tylko wierzchołek góry lodowej – szczegóły RODO poznasz tutaj. RODO wprowadziło zamieszanie w wielu polskich firmach, dlatego szkolenie RODO, jeżeli jeszcze go nie odbyłeś, jest obowiązkowe. Zwłaszcza, gdy zarządzasz dużymi bazami danych klientów. Jednak również w przypadku mniejszej ich ilości, szkolenie RODO jest niezbędne.

Gigantyczne kary za łamanie prawa

Oprócz zawiłości prawa, jest jeszcze jeden, bardzo ważny powód, przemawiający za odbyciem szkolenia RODO. Są to oczywiście pieniądze. Za złamanie przepisów nowego prawa grożą sankcje finansowe. I to całkiem niemałe. Zależą one jednak od tego, który konkretnie z przepisów o ochronie danych osobowych złamiemy. Im mniej dbamy o prywatność naszych klientów, tym większa kara nas spotka. Maksymalny wymiar kary to 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Jeżeli więc cenisz sobie swoje pieniądze i nie chcesz bankrutować, skorzystaj ze szkolenia RODO, póki nie jest jeszcze za późno.

Praca elektryka: jak zostać elektrykiem, ile zarabia elektryk, co robi elektryk? Czy elektryk to dobry zawód?

0

Czy praca elektryka to dobry plan na udaną przyszłość? Wszystko zależy od wykształcenia i doświadczenia jakie ma osoba, posiadająca uprawnienia do tego zawodu. Jednak według polskiego prawa, elektrykiem może zostać każdy. Wystarczy, że zda odpowiedni egzamin kwalifikacyjny. Jest to szansa szybkiego zarobku zarówno dla młodych ludzi jak i starszych potrzebujących dodatkowej pracy.